Жаны жете электер менен иштөө инспекциясы Келечек, камкордук, коопсуздук